за Христос

И когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Даниил, която стои там, където не трябва (който чете - нека разбира), тогава онези, които са в Юдея, нека бягат по планините;

Слушай Марк 13:14
Марк 13:14

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 13:14

14 ст. отбелязва средата на периода на Скръбта, когато започва времето на Голямата скръб. Ние разбираме това, когато сравним този текст с Даниил 9:27. Тогава в храма в Ерусалим ще бъде издигнат огромен отвратителен идол. Хората ще бъдат принуждавани насила да му се покланят, в противен случай ще бъдат убити. Разбира се, истинските християни ще откажат да му се поклонят.

Издигането на този идолопоклоннически образ ще сигнализира началото на големи гонения. Онези, които четат и вярват на Библията, ще познаят, че е дошъл моментът да се бяга от Юдея. Няма да има време да се вземат и най-необходимите вещи. В особено тежко положение ще бъдат бременните жени и майките^ кърмачки. Положението ще бъде още по-тежко, ако всичко това се случи през зимата.

Други преводи на Марк 13:14:

И когато видите мерзостта, която причинява разорение да стои там, където не трябва (нека читателят да разбира), тогава онези, които са в Юдея, да бягат в планините.
/Съвременен превод 2004/
И когато видите мерзостта на запустението, (за която говори пророк Даниил) да стои там, където не трябва - който чете, нека разбира - тогава онези, които са в Юдея, да бягат в планините;
/Верен 2002/
И когато видите сквернотата, която причинява опустошение [за която говори пророк Даниил], която стои там, където не трябва (който чете - нека разбира), тогава онези, които са в Юдея, нека бягат по планините;
/Библейско общество 2000/
И когато видите мерзостта, която докарва запустение, [за която говори пророк Даниил], стояща там гдето не подобава, (който чете нека разбира), тогава ония, които са в Юдея, нека бягат по планините;
/Протестантски 1940/
А кога видите "мерзостта на запустението", за която е казал пророк Даниил, да стои, дето не трябва (който чете, нека разбира), тогава ония, които се намират в Иудея, да бягат в планините;
/Православен/
И кога видите мерзостта на запустението, речената от пророка Данаила, че стои дето не подобава, (който чете нека разумева,) тогаз които са в Юдея да бегат по горите;
/Цариградски/
But when ye shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, (let him that readeth understand,) then let them that be in Judaea flee to the mountains:
/KJV/