за Христос

И ще бъдете мразени от всички заради Моето име; но който устои до край, той ще бъде спасен.

Слушай Марк 13:13
Марк 13:13

Препратки:

Други преводи на Марк 13:13: