за Христос

Брат брата ще предаде на смърт и баща - дете; и деца ще се повдигнат против родители и ще ги умъртвят.

Слушай Марк 13:12
Марк 13:12

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 13:12

Друга характерна черта на бремето на годините на Скръбта ще бъде широкоразпространеното предателство по отношение на всички, които останат верни на Спасителя. Самите членове на семейството ще доносничат срещу вярващите в тяхното семейство. Светът ще бъде залят от огромна вълна от антихристиянски чувства. Ще е необходима голяма смелост да останеш верен на Господ Исус, „но който устои докрай, той Ще бъде спасен“. Това не означава, че тези, които устоят, ще получат спасение за вечен живот, защото това е едно лъжливо благовестие. То също така не означава, че верните християни ще бъдат пощадени от физическа смърт по време на годините на Скръбта, защото на други места четем, че мнозина ще подпечатат своето свидетелство с кръвта си. Вероятно тези думи искат да кажат, че онези, които устоят докрай, ще се проявят като истински вярващи, т.е. че това ще покаже кои хора наистина са спасени.

Други преводи на Марк 13:12:

Брат ще предаде брат си на смърт и баща детето си, и деца ще се изправят срещу родителите си и ще ги изпратят на смърт.
/Съвременен превод 2004/
Брат брата ще предаде на смърт и баща - детето; и деца ще се изправят срещу родителите си и ще ги докарват до смърт.
/Верен 2002/
Брат брата ще предаде на смърт и баща - дете; и деца ще се повдигнат против родители и ще ги умъртвят.
/Библейско общество 2000/
Брат, брата ще предаде на смърт, и баща чадо; и чада ще се повдигнат против родители и ще ги умъртвят.
/Протестантски 1940/
И брат брата ще предаде на смърт, и баща - чедо; и ще въстанат чеда против родители, и ще ги умъртвят.
/Православен/
И ще предаде брат брата на смърт, и отец чадо, и ще се подигнат чада върх родители и ще ги умъртвят.
/Цариградски/
Now the brother shall betray the brother to death, and the father the son; and children shall rise up against their parents, and shall cause them to be put to death.
/KJV/