за Христос

А когато ви поведат, за да ви предадат, не се безпокойте предварително какво ще говорите; но каквото ви се даде в онзи час, това говорете! Защото не сте вие, които говорите, а Святият Дух.

Слушай Марк 13:11
Марк 13:11

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 13:11

Господ обещава на вярващите, които ще бъдат преследвани заради Него, че ще получат небесна помощ при своята защита. Те не трябва предварително да мислят какво ще говорят, за да се защитят (може и да нямат време за това), но Светият Дух ще им даде точните думи, които да кажат. Това обещание не трябва да се използва като оправдание да не се подготвяме за нашите проповеди и евангелски послания предварително, защото то е една гаранция за свръхестествена помощ в критични времена. Това е обещание, което се дава на мъчениците, а не на проповедниците!

Други преводи на Марк 13:11:

А когато ви арестуват и предадат на съд, не обмисляйте предварително какво ще говорите, а кажете онова, което в този час ви бъде внушено защото не вие ще говорите, а Святият Дух.
/Съвременен превод 2004/
А когато ви поведат, за да ви предадат, не се безпокойте предварително какво ще говорите, а каквото ви се даде в онзи час, това говорете! Защото не сте вие, които говорите, а Светият Дух.
/Верен 2002/
А когато ви поведат, за да ви предадат, не се безпокойте предварително какво ще говорите; а каквото ви се даде в онзи час, това говорете! Защото не сте вие, които говорите, а Святият Дух.
/Библейско общество 2000/
А когато ви поведат, за да ви предадат, не се безпокойте предварително какво ще говорите; но каквото ви се даде в оня час, това говорете! защото не сте вие, които говорите, а Светият Дух.
/Протестантски 1940/
Кога пък ви поведат, за да ви предават, недейте се грижи отнапред, какво ще говорите, и не обмисляйте; а което ще ви бъде внушено оня час, него и говорете; понеже не сте вие, които ще говорите, а Дух Светий.
/Православен/
А когато ви поведат на предаване, недейте се от по-напред грижи какво ще продумате, нито преговаряйте; но което ви се даде в онзи час, това говорете; защото не сте вие които ще говорите, но Дух Светий.
/Цариградски/
But when they shall lead you, and deliver you up, take no thought beforehand what ye shall speak, neither do ye premeditate: but whatsoever shall be given you in that hour, that speak ye: for it is not ye that speak, but the Holy Ghost.
/KJV/