за Христос

Обаче първо трябва да се проповядва благовестието на всички народи.

Слушай Марк 13:10
Марк 13:10

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 13:10

Думите от 13 ст. не трябва да се разбират в смисъл, че е задължително благовестието да се проповядва на всички народи преди Грабването на църквата. То трябва да се разгласява по целия свят и вероятно ще се разгласява по целия свят, но това не означава, че непременно трябва да бъде изпълнено, тъй като Библията не казва такова нещо. Няма пророчество, което непременно трябва да бъде изпълнено, преди Христос да дойде и да грабне Своите светии: Той може да дойде всеки момент!

Други преводи на Марк 13:10: