за Христос

Пророчеството за разрушаването на храма и края на света
(Мат. 24:1-28; Лука 21:5:24)

Когато излизаше от храма, един от Неговите ученици Му каза: Учителю, виж какви камъни и какви здания!

Слушай Марк 13:1
Марк 13:1

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 13:1

Когато Исус излиза от храма за последен път преди смъртта Си, един от учениците Му се опитва да предизвика у Него възторжени чувства по отношение на храма и заобикалящата го архитектура, като насочва вниманието Му към тях. Учениците започват да се възхищават на майсторството на строителите, показано при обработването на тезц огромни камъни.

Други преводи на Марк 13:1: