за Христос

И тези, които вървяха отпред, и тези, които идваха отзад, викаха: Осанна! Благословен, Който идва в Господнето име!

Слушай Марк 11:9
Марк 11:9

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 11:9

Виковете на хората означават няколко неща:

1. „Осанна!“, което първоначално е означавало „Спаси ни, ние се молим!“, но по-късно е приело значение на хвала. Вероятно хората са искали да кажат: „Спаси ни! Ние Те молим да ни спасиш от нашите римски потисници!“

2. „Благословен, Който иде в Господното име!“ Тези думи са едно признание на факта, че Исус е обещаният Месия ( Псалми 118:26).

3. „Благословено градущето царство. на баща ни Давид, [което иде в Господното име].“ Хората са си мислели, че е дошло времето за въздигането на царството, в което Исус ще заеме трона на Давид.

4. „Осанна във висините!“ Това може да се тълкува или като призив за хваление на Господа в най-високите места на небесата, или като призив към Самия Него да ги спаси от най-високите места в небесата.

Други преводи на Марк 11:9:

Някои вървяха пред Исус, други зад него и всички викаха:
Осанна!
Благословен да бъде този, който идва в името на Господа!
/Съвременен превод 2004/
И тези, които вървяха отпред, и онези, които идваха отзад, викаха: Осанна! Благословен, който иде в Господното Име!
/Верен 2002/
И тези, които вървяха отпред, и тези, които идваха отзад, викаха: Осанна! Благословен, Който идва в Господнето име!
/Библейско общество 2000/
И тия, които вървяха отпред и тия, които идеха изподире, викаха: Осанна! благословен, който иде в Господното име!
/Протестантски 1940/
И които вървяха отпред, и които Го съпровождаха, възклицаваха и казваха: осана, благословен Идещият в име Господне!
/Православен/
И тези които вървеха отпред, и тези които отподире идеха, викаха и казваха: Осанна, благословен който иде в името Господне.
/Цариградски/
And they that went before, and they that followed, cried, saying, Hosanna; Blessed is he that cometh in the name of the Lord:
/KJV/