за Христос

И докараха ослето при Исус и намятаха на него дрехите си; и Той го възседна.

Слушай Марк 11:7
Марк 11:7

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 11:7

Въпреки че ослешо никога не е било обяздвано, шо не проявява никакъв инат, а покорно носи Създателя на гърба си до Ерусалим. Господ стига до града, яздейки върху килим от дрехи и палмови клонки и под звуците на одобрителните възгласи на тълпата. За един кратък миг народът се отнася към Него като към Цар.

Други преводи на Марк 11:7: