за Христос

И така, те отидоха и намериха едно осле, вързано до вратата, вън край пътя, и го отвързаха.

Слушай Марк 11:4
Марк 11:4

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 11:4

Всичко става така, както го е предсказал Исус. Учениците намират едно вързано осле навън, край главния път на селото, и го отвързват. Когато стоящите наоколо хора ги питат защо правят това, те отговарят, че то трябва на Исус, и хората ги оставят да си вървят.

Други преводи на Марк 11:4: