за Христос

И така, те отговориха на Исус: Не знаем. Исус им каза: И Аз също не ви казвам с каква власт правя това.

Слушай Марк 11:33
Марк 11:33

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 11:33

Най-накрая те решават да се откажат от отговор, като казват, че не знаят. Господ също отказва да им обясни откъде идва Неговата власт. След като тези водачи отказват да признаят пълномощията на вестителя, едва ли ще пожелаят да признаят още по-висшите пълномощия на Самия Цар!

Други преводи на Марк 11:33: