за Христос

Йоановото кръщение от небето ли беше или от човеците? Отговорете Ми.

Слушай Марк 11:30
Марк 11:30

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 11:30

Исус от Своя страна отговаря също с въпрос. От кого е получил властта си Йоан Кръстител? От небето ли, или отнякъде другаде? (Под „Йоановото кръщение“ тук трябва да се разбира цялото му служение.) На този въпрос религиозните водачи не могат да отговорят, без да се объркат. Ако Йоановото служение е било дадено от Бог, те също е трябвало да се подчинят на неговия призив за покаяние. А ако принизят служението на Йоан, има опасност да предизвикат гнева на хората от народа, които все още смятат Йоан за Божий говорител.

Други преводи на Марк 11:30: