за Христос

Затова ви казвам: Всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне.

Слушай Марк 11:24
Марк 11:24

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 11:24

Когато наистина живеем заедно е Господа и се молим, водени от Духа, можем да бъдем уверени, че молитвата ни ще има отговор дори преди още да е дошъл.

Други преводи на Марк 11:24: