за Христос

Идете в селото, което е насреща ви, и щом влезете в него, ще намерите вързано осле, което никой човек още не е възсядал; отвържете го и го докарайте.

Слушай Марк 11:2
Марк 11:2

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 11:2

Оттук започва разказът за последната седмица от земния живот на Господ Исус. На това място Той спира за малко на източния склон на Елеонския хълм, близо до Витфагия („къща на неузрелите смокини“) и във Витания („къща на бедните, унижените и потиснатите“).

Времето, когато Той трябва да се представи открито пред юдейския народ като техен Месия-Цар, е дошло. Господ ще направи това в изпълнение на предсказанието на Захария (9:9) и ще се възкачи на осле. И така, Исус изпраща двама от Своите ученици да отидат от Витания във Витфагия. С пълна убеденост и съвършено знание Той им казва да доведат едно осле, което ще намерят там вързано. Ако ги попита някой защо правят това, те трябва да му кажат: „На Господ трябва.“ Всезнанието на Господ, което виждаме тук, е накарало някой да изкаже следната мисъл: „Това не е Христос на модернизма, а на историята и небесното царство.“

Други преводи на Марк 11:2:

и им каза: Идете в града, който се простира пред вас. Веднага щом влезете там, ще намерите едно вързано магаренце, което никой още не е възсядал отвържете го и го доведете.
/Съвременен превод 2004/
Идете в селото, което е насреща ви, и щом влезете в него, ще намерите вързано магаренце, което нито един човек още не е възсядал. Отвържете го и го докарайте.
/Верен 2002/
Идете в селото, което е насреща ви, и щом влезете в него, ще намерите вързано осле, което никой човек още не е възсядал; отвържете го и го докарайте.
/Библейско общество 2000/
Идете в селото, което е на среща ви, и щом влезете в него, ще намерите вързано осле, което никой човек не е още възсядал; отвържете го и го докарайте.
/Протестантски 1940/
и им казва: идете в селото, що е насреща ви, и щом влезете в него, ще намерите вързано осле, което никой човек не е възсядал; отвържете го и докарайте.
/Православен/
и казва им: Идете в селото което е на среща ви, и щом влезете в него ще намерите ждребе вързано, на което никой человек не е възседал; развържете и доведете го.
/Цариградски/
And saith unto them, Go your way into the village over against you: and as soon as ye be entered into it, ye shall find a colt tied, whereon never man sat; loose him, and bring him.
/KJV/