за Христос

А всякога на мръкване Той излизаше вън от града.

Слушай Марк 11:19
Марк 11:19

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 11:19

Вечерта, както обикновено... Исус напуска храма и излиза вън от града. Времето на глагола в оригиналния текст предполага обичайно действие. Вероятно Исус прави това от съображения за безопасност, но не защото се страхува за Себе Си, а защото знае, че трябва да запази „Своите овце“, т.е. учениците Си ( Йоан 17:619). Освен това би било нелепо да се предаде на враговете Си, преди да е дошло определеното за това време.

Други преводи на Марк 11:19: