за Христос

И главните свещеници и книжниците чуха това; и търсеха начин как да Го погубят, защото се бояха от Него, понеже целият народ се чудеше на учението Му.

Слушай Марк 11:18
Марк 11:18

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 11:18

Книжниците и главните свещеници се чувстват дълбоко засегнати от обвиненията на Христос. Те са готови да Го погубят, но не могат да направят това открито, защото народът все още се отнася към Него с голямо страхопочитание.

Други преводи на Марк 11:18:

Главните свещеници и законоучителите чуха тези думи и започнаха да търсят начин да убият Исус. Те се страхуваха от него, защото целият народ беше удивен от учението му.
/Съвременен превод 2004/
И главните свещеници и книжниците чуха това; и търсеха начин да Го погубят, понеже се бояха от Него, защото цялото множество се чудеше на учението Му.
/Верен 2002/
И първосвещениците и книжниците чуха това; и търсеха начин как да Го погубят, защото се бояха от Него, понеже целият народ се чудеше на учението Му.
/Библейско общество 2000/
И главните свещеници и книжниците чуха това; и търсеха начин как да Го погубят, защото се бояха от Него, понеже целият народ се чудеше на учението Му.
/Протестантски 1940/
Чуха това книжниците и първосвещениците и гледаха, как да Го погубят, понеже се бояха от Него, тъй като цял народ се чудеше на учението Му.
/Православен/
И чуха книжниците и първосвещениците, и търсеха как да го погубят; защото му се боеха; понеже всичкий народ се удивяваше на учението негово.
/Цариградски/
And the scribes and chief priests heard it, and sought how they might destroy him: for they feared him, because all the people was astonished at his doctrine.
/KJV/