за Христос

Исус поучаваше, като им казваше: Не е ли писано: Домът Ми ще се нарече молитвен дом за всички народи, а вие го направихте разбойнически вертеп?

Слушай Марк 11:17
Марк 11:17

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 11:17

Използвайки цитати от Исая и Еремия, Исус заклеймява светотатството, високомерието и търгашеството. Бог е казал, че храмът трябва да бъде молитвен дом за всички народи ( Исая 56:7), а не само за израелския народ. Оказва се обаче, че този народ е превърнал храма в религиозно тържище, във вертеп на мошеници и разбойници ( Еремия 7:11).

Други преводи на Марк 11:17:

След това започна да учи хората, като им говореше: Писано е: Моят дом ще бъде наречен дом на молитва на всички народи, а вие сте го превърнали в свърталище на разбойници.
/Съвременен превод 2004/
И поучаваше, като им говореше: Не е ли писано: "Домът Ми ще се нарече молитвен дом на всичките народи", а вие го направихте "разбойнически вертеп"?
/Верен 2002/
И поучаваше: Не е ли писано: "Домът Ми ще се нарече молитвен дом за всички народи", а вие го направихте "разбойническо сборище"?
/Библейско общество 2000/
И поучаваше, казвайки им: Не е ли писано, "Домът Ми ще се нарече молитвен дом за всичките народи"? а вие го направихте "разбойнически вертеп".
/Протестантски 1940/
И поучаваше ги, като казваше: не е ли писано: "домът Ми ще се нарече дом молитвен за всички народи"? А вие го направихте разбойнишки вертеп.
/Православен/
И поучаваше и казваше им: Не е ли писано: Домът ми ще се нарича дом на молитва за всичките народи? а вие го направихте "вертеп разбойнически."
/Цариградски/
And he taught, saying unto them, Is it not written, My house shall be called of all nations the house of prayer? but ye have made it a den of thieves.
/KJV/