за Христос

Изгонването на търговците от храма
(Мат. 21:12-17; Лука 19:45-48; Йоан 2:13-22)

И дойдоха в Йерусалим; Исус, като влезе в храма, започна да изпъжда онези, които продаваха, и онези, които купуваха в храма, и преобърна масите на обменителите на пари и столовете на онези, които продаваха гълъбите.

Слушай Марк 11:15
Марк 11:15

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 11:15

В началото на Своето обществено служение Исус изгонва търговците от храма ( Йоан 2:13-22). Сега, към края на служението Си, Той отново отива в двора на храма и изгонва всички, които вършат незаконна търговия със свещени неща, като дори спира пренасянето на обикновени съдове през храма.

Други преводи на Марк 11:15:

После пристигнаха в Ерусалим. Исус влезе в храма и започна да гони хората, които продаваха и купуваха там. Той преобърна масите на онези, които обменяха пари, и скамейките на продавачите на гълъби,
/Съвременен превод 2004/
И дойдоха в Ерусалим. А Иисус, като влезе в храма, започна да изпъжда онези, които продаваха, и онези, които купуваха в храма; и преобърна масите на онези, които обменяха пари, и пейките на онези, които продаваха гълъбите.
/Верен 2002/
И дойдоха в Йерусалим; Исус, като влезе в храма, започна да изпъжда онези, които продаваха, и онези, които купуваха в храма, и преобърна масите на обменителите на пари и столовете на онези, които продаваха гълъбите.
/Библейско общество 2000/
И дойдоха в Ерусалим; Исус като влезе в храма, почна да изпъжда ония, които продаваха, и ония, които купуваха в храма, и прекатури масите на среброменителите и столовете на ония, които продаваха гълъбите.
/Протестантски 1940/
Дойдоха в Иерусалим. Иисус, като влезе в храма, почна да пъди продавачите и купувачите в храма; и прекатури масите на менячите и пейките на гълъбопродавците;
/Православен/
И дойдоха в Ерусалим; и като влезе Исус в храма, начна да изпъжда онези които продаваха и купуваха в храма, и трапезите на среброменителите, и столовете на онези, които продаваха гълъби, претури.
/Цариградски/
And they come to Jerusalem: and Jesus went into the temple, and began to cast out them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the moneychangers, and the seats of them that sold doves;
/KJV/