за Христос

И Той проговори, като й каза: Отсега нататък никой да не яде плод от тебе до века. И учениците Му чуха това.

Слушай Марк 11:14
Марк 11:14

Препратки:

Други преводи на Марк 11:14: