за Христос

И Исус влезе в Йерусалим, в храма, и като разгледа всичко, понеже вече се беше свечерило, отиде във Витания с дванадесетте.

Слушай Марк 11:11
Марк 11:11

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 11:11

Когато стига в Ерусалим, Исус отива в храма, но не в светилището, а в двора на храма. Както може да се предполага, този храм е Божият дом, но Исус не се чувства като у дома си в него, защото свещениците и останалите хора отказват да Му дадат полагаемото Му се място. След като разглежда всичко, Спасителят се връща обратно във Витания заедно с дванадесетте си ученици. Неделя Вечер е.

Други преводи на Марк 11:11:

Исус влезе в Ерусалим и отиде в храма. Огледа всичко вътре, но тъй като вече беше късно, излезе и отиде във Витания с дванадесетте апостола.
/Съвременен превод 2004/
И Иисус влезе в Ерусалим, в храма; и като разгледа всичко, понеже вече се беше свечерило, отиде във Витания с дванадесетте.
/Верен 2002/
И Исус влезе в Йерусалим, в храма, и като разгледа всичко, понеже вече се беше свечерило, отиде във Витания с дванадесетте.
/Библейско общество 2000/
И влезе Исус в Ерусалим, в храма, и, като разгледа всичко, понеже вече се бе свечерило, отиде във Витания с дванадесетте.
/Протестантски 1940/
И влезе Иисус в Иерусалим и в храма; като разгледа всичко, и понеже беше вече късно, излезе и отиде във Витания с дванайсетте.
/Православен/
И влезе Исус в Ерусалим и в храма, и като разгледа всичко, понеже времето беше вече късно, излезе във Витания с дванадесетте.
/Цариградски/
And Jesus entered into Jerusalem, and into the temple: and when he had looked round about upon all things, and now the eventide was come, he went out unto Bethany with the twelve.
/KJV/