за Христос

И така, онова, което Бог е съчетал, човек да не го разлъчва.

Слушай Марк 10:9
Марк 10:9

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 10:9

фарисеите избягват да дадат пряк отговор, като цитират само онова, което Моисей е разрешил. А той е разрешил на мъжа да се разведе с жена си, при условие че ѝ даде писмено удостоверение за развод. Но първоначалният замисъл на Бог не е такъв. Бог разрешава развода по-късно поради жестокостта на човешките сърца. Според Божествения замисъл мъжът и жената се съединяват в брачен съюз, който продължава до тяхната смърт. Затова Бог е създал и двата пола. Мъжът трябва да напусне своите родители и да се свърже с жената така, че той и тя да станат една плът. След като Бог ги е съединил така, нито една човешка заповед не може да ги разедини.

Други преводи на Марк 10:9: