за Христос

И мнозина го мъмреха, за да млъкне; но той още повече викаше: Сине Давидов, смили се над мен!

Слушай Марк 10:48
Марк 10:48

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 10:48

Настоятелните призиви за милост на този слепец не остават без отговор. Неговата точно формулирана молитва, с която той моли за зрение, получава и един точно определен отговор. Слепият изказва своята благодарност, като става верен ученик на Исус и Го следва през целия Му път до Ерусалим. Господ сигурно е изпитал голяма радост в сърцето Си, когато е срещнал такава вяра в Ерихон, на път за кръста. А Вартимей е направил много добре, като е потърсил Господ точно в този ден, тъй като Спасителят е минал оттам само единединствен път.

Други преводи на Марк 10:48: