за Христос

И като чу, че бил Исус Назарянинът, започна да вика: Исусе, сине Давидов, смили се над мен!

Слушай Марк 10:47
Марк 10:47

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 10:47

Вартимей признава нашия Господ за Давидов Син, като се обръща към Него с думите „Сине Давидов“. Каква ирония! Докато целият израелски народ е сляп за присъствието на Месията, един сляп юдеин се оказва притежател на истинско духовно зрение!

Други преводи на Марк 10:47: