за Христос

Изцеляването на слепия Вартимей
(Мат. 20:29-34; Лука 18:35-43)

Дойдоха в Йерихон; и когато Исус излизаше от Йерихон с учениците Си и с едно голямо множество, Тимеевият син Вартимей, един сляп просяк, седеше край пътя.

Слушай Марк 10:46
Марк 10:46

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 10:46

Сега действието се премества от Перея в Юдея. Господ и учениците Му пресичат река Йордан и идват в Ерихон. Там Той среща на пътя слепеца Вартимей - един човек, който отчаяно се нуждае от помощ, съзнава тази своя нужда и е твърдо решен да се изцели.

Други преводи на Марк 10:46:

След това пристигнаха в Eрихон. На излизане от града ги последва голяма тълпа хора. Край пътя беше седнал един слепец, който просеше. Той се казваше Вартимей и беше син на Тимей.
/Съвременен превод 2004/
След това дойдоха в Ерихон. И когато Той излизаше от Ерихон с учениците Си и с едно голямо множество, Тимеевият син Вартимей, който беше сляп, седеше край пътя и просеше.
/Верен 2002/
Дойдоха в Йерихон; и когато Исус излизаше от Йерихон с учениците Си и заедно с едно голямо множество, Тимеевият син Вартимей, един сляп просяк, седеше край пътя.
/Библейско общество 2000/
Дохождат в Ерихон; и когато излизаше из Ерихон с учениците Си и едно голямо множество, Тимеевият син Вартимей, един сляп просяк, седеше край пътя.
/Протестантски 1940/
След това дохождат в Иерихон. И когато Иисус излизаше из Иерихон с учениците Си и с множество народ, синът Тимеев, Вартимей, който беше сляп, седеше на пътя и просеше.
/Православен/
И идват в Иерихон; и когато излезваше из Иерихон той и учениците му, и народ доволно, Тимеевът син слепият, седеше при пътя та просеше.
/Цариградски/
And they came to Jericho: and as he went out of Jericho with his disciples and a great number of people, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side begging.
/KJV/