за Христос

Защото наистина Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи и да даде живота Си откуп за мнозина.

Слушай Марк 10:45
Марк 10:45

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 10:45

Най-висшият пример за това е Самият Човешки Син, защото Той „не дойде да Му служат, а да служи, и да даде живота Си откуп за мнозина“. Помислете само! Този, Който беше роден по един свръхестествен начин, дойде, за да служи на хората през целия Си живот, и умря за нас, като отдаде живота Си като изкупителна жертва.

Както споменахме вече, 45 ст. е ключовият стих към цялото Евангелие. Той представлява една теология в миниатюра, едно изображение на най-великия живот, който светът някога е познавал.

Други преводи на Марк 10:45: