за Христос

Но между вас не е така; а който иска да стане големец между вас, нека ви бъде служител;

Слушай Марк 10:43
Марк 10:43

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 10:43

Другите десет ученици остават много недоволни от това, че ЯкоВ и Йоан се опитват да ги изместят и да заемат по-първите места. Но недоволството им издава само че и те носят същия дух в себе си. Всичко това дава възможност на Господ да им даде един добър и революционен урок за величието. Невярващите считат за велики онези хора, които господстват, като упражняват една с нищо незаслужена власт и като се държат надменно и деспотично. Величието в царството на Христос се определя от начина на служение. Онзи, който иска да стане пръв 6 царството, трябва първо да стане слуга на всички.

Други преводи на Марк 10:43: