за Христос

Но Исус ги повика и им каза: Вие знаете, че онези, които са признати за князе на народите, господаруват над тях и големците им властват над тях.

Слушай Марк 10:42
Марк 10:42

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 10:42

Другите десет ученици остават много недоволни от това, че ЯкоВ и Йоан се опитват да ги изместят и да заемат по-първите места. Но недоволството им издава само че и те носят същия дух в себе си. Всичко това дава възможност на Господ да им даде един добър и революционен урок за величието. Невярващите считат за велики онези хора, които господстват, като упражняват една с нищо незаслужена власт и като се държат надменно и деспотично. Величието в царството на Христос се определя от начина на служение. Онзи, който иска да стане пръв 6 царството, трябва първо да стане слуга на всички.

Други преводи на Марк 10:42:

Тогава Исус извика всички при себе си и им каза: Знаете, че езичниците имат признати управници, които обичат да показват властта си над тях, а водачите им господстват над тях.
/Съвременен превод 2004/
Но Иисус ги повика и им каза: Вие знаете, че онези, които се считат за владетели на народите, господаруват над тях и големците им властват над тях.
/Верен 2002/
Но Исус ги повика и им каза: Вие знаете, че онези, които се смятат за управители на народите, господстват над тях и големците им властват над тях.
/Библейско общество 2000/
Но Исус ги повика и им каза: Вие знаете, че ония, които се считат за управители на народите, господаруват над тях, и големците им властвуват над тях.
/Протестантски 1940/
А Иисус, като ги повика, рече им: знаете, че ония, които се смятат за князе на народите, господаруват над тях, и велможите им властвуват върху тях.
/Православен/
А Исус ги повика и казва им: Вие знаете че онези които се имат господари на езичниците господаруват над тех, и големците им владеят ги.
/Цариградски/
But Jesus called them to him, and saith unto them, Ye know that they which are accounted to rule over the Gentiles exercise lordship over them; and their great ones exercise authority upon them.
/KJV/