за Христос

но да седнете отдясно на Мен или отляво на Мене, не е Мое да дам, а ще се даде на онези, за които е било приготвено.

Слушай Марк 10:40
Марк 10:40

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 10:40

После Исус обяснява, че местата в царството не се дават произволно, а че трябва да се спечелят. Тук е добре да се припомни, че влизането в царството става по милост чрез вяра, но че положението на всеки един вътре в царството ще се определя от неговата вярност към Христос.

Други преводи на Марк 10:40: