за Христос

А Исус им каза: Не знаете какво искате. Можете ли да пиете чашата, която Аз пия, или да се кръстите с кръщението, с което Аз се кръщавам?

Слушай Марк 10:38
Марк 10:38

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 10:38

Исус ги пита дали те могат да пият от Неговата чаша, т.е. дали могат да споделят Неговите страдания и да се кръстят с Неговото кръщение, като умрат с Неговата смърт. Те Му отговарят, че могат, и Той се съгласява с тях. Яков и Йоан наистина ще пострадат заради своята вярност към Христос, както научаваме по-късно от Деяния на апостолите 12:2, където четем, че единият от двамата е станал мъченик.

Други преводи на Марк 10:38:

Исус им каза: Вие не разбирате за какво ме молите. Можете ли да изпиете чашата, която аз трябва да изпия, и да се кръстите с кръщението, с което аз трябва да се кръстя?
/Съвременен превод 2004/
А Иисус им каза: Не знаете какво искате. Можете ли да пиете чашата, която Аз пия, или да се кръстите с кръщението, с което Аз се кръщавам?
/Верен 2002/
А Исус им каза: Не знаете какво искате. Можете ли да пиете чашата, която Аз пия, или да се кръстите с кръщението, с което Аз се кръщавам?
/Библейско общество 2000/
А Исус им рече: Не знаете какво искате. Можете ли да пиете чашата, която Аз пия, или да се кръстите с кръщението, с което Аз се кръщавам?
/Протестантски 1940/
Но Иисус им рече: не знаете, какво искате. Можете ли да пиете чашата, която Аз пия, и да се кръстите с кръщението, с което Аз се кръщавам?
/Православен/
А Исус им рече: Не знаете що просите. Можете ли да пиете чашата, която аз пия, и да се кръстите с кръщението с което се аз кръщавам?
/Цариградски/
But Jesus said unto them, Ye know not what ye ask: can ye drink of the cup that I drink of? and be baptized with the baptism that I am baptized with?
/KJV/