за Христос

и ще Му се подиграят и ще Го заплюват, ще Го бият и ще Го убият; а след три дни ще възкръсне.

Слушай Марк 10:34
Марк 10:34

Препратки:

Други преводи на Марк 10:34: