за Христос

Ето, ние се изкачваме към Йерусалим и Човешкият Син ще бъде предаден на главните свещеници и на книжниците; и те, като Го осъдят на смърт, ще Го предадат на езичниците;

Слушай Марк 10:33
Марк 10:33

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 10:33

За трети път Исус подробно разказва на Своите ученици за събитията, които ще последват. Този пророчески разказ ни показва, че Той е нещо повече от човек.

1- „Ето, ние възлизаме за Ерусалим“ (11:1-13:37).

2. „Човешкият Син ще бъде предаден на главните свещеници и на книжниците“ (14:1-2,43-53).

3- „И те, като Го осъдят на смърт...“ (14:55-56).

4. „... ще Го предадат на езичниците“ (15:1).

5. „Ще Му се поругаят и ще Го заплюват, ще Го бият и ще Го убият“ (15:2-38).

6. „А след три дни ще възкръсне“ (16:1-11).

Други преводи на Марк 10:33:

Чуйте! Отиваме към Ерусалим, където Човешкият Син ще бъде предаден на главните свещеници и законоучителите. Те ще го осъдят на смърт и ще го предадат на езичниците,
/Съвременен превод 2004/
Ето, ние се изкачваме към Ерусалим и Човешкият Син ще бъде предаден на главните свещеници и на книжниците. И те ще Го осъдят на смърт и ще Го предадат на езичниците;
/Верен 2002/
Ето, ние се изкачваме към Йерусалим и Човешкият Син ще бъде предаден на първосвещениците и на книжниците; и те, като Го осъдят на смърт, ще Го предадат на езичниците;
/Библейско общество 2000/
Ето ние възлизаме за Ерусалим и Човешкият Син ще бъде предаден на главните свещеници и на книжниците; и те, като Го осъдят на смърт, ще Го предадат на езичниците;
/Протестантски 1940/
ето, възлизаме за Иерусалим, и Син Човеческий ще бъде предаден на първосвещениците и книжниците, и ще Го осъдят на смърт, и ще Го предадат на езичниците;
/Православен/
Ето, ние възлезваме в Ерусалим, и Син Человечески ще бъде предаден на първосвещениците и на книжниците, и ще го осъдят на смърт, и ще го предадат на езичниците;
/Цариградски/
Saying, Behold, we go up to Jerusalem; and the Son of man shall be delivered unto the chief priests, and unto the scribes; and they shall condemn him to death, and shall deliver him to the Gentiles:
/KJV/