за Христос

Обаче мнозина първи ще бъдат последни, а последните - първи.

Слушай Марк 10:31
Марк 10:31

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 10:31

После Господ ни предупреждава, че „мнозина първи ще бъдат последни, а последните първи“. Не е достатъчно само да започнеш като добър християнин. Важното е като какъв ще стигнеш края. Ето какво пише Айрънсайд по този въпрос:

„Не всички, които показват обещаващо начало като верни и предани последователи на Христос, ще продължат до край да следват пътя на пълното отричане от себе си в името на Христос. Понякога онези, които ние мислим за доста изостанали след нас и в чиято преданост се съмняваме, се оказват много no-истински и верни християни в часове на изпитание.“

Други преводи на Марк 10:31: