за Христос

Исус каза: Истина ви казвам: Няма човек, който да е оставил къща или братя, или сестри, или майка, или баща, или деца, или ниви заради Мен и заради благовестието,

Слушай Марк 10:29
Марк 10:29

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 10:29

Петър разбира накъде сочи смисълът на казаното от Спасителя. Той осъзнава, че това, което Исус иска от тях, е да оставят всичко и да Го последват. Исус потвърждава това, като обещава да възнагради всички, които се отказват от всичко заради Него и благовестието както в сегашния им живот, така и във вечността.

1. Наградата ни в сегашния ни живот ще има 100% възвращаемост, като няма да се изрази в пари, а в:

Други преводи на Марк 10:29:

Исус отвърна: Истина ви казвам: няма човек, който да е оставил къща или братя, или сестри, или майка, или баща, или деца, или ниви заради мен и заради Благата вест
/Съвременен превод 2004/
Иисус каза: Истина ви казвам: няма човек, който да е оставил къща или братя, или сестри, или майка, или баща, или деца, или ниви заради Мен и заради благовестието,
/Верен 2002/
Исус каза: Истина ви казвам: Няма човек, който да е оставил къща или братя, или сестри, или майка, или баща, или деца, или ниви заради Мен и заради благовестието,
/Библейско общество 2000/
Исус каза: Истина ви казвам: Няма човек, който да е оставил къща, или братя, или сестри, или майка, или баща, или чада, или ниви, заради Мене и заради благовестието,
/Протестантски 1940/
А Иисус отговори и рече: истина ви казвам: няма никой, който да е оставил къщи, или братя, или сестри, или баща, или майка, или жена, или деца, или нивя, заради Мене и Евангелието,
/Православен/
А Исус отговори и рече: Истина ви казвам: Нема ни един който да е оставил къща, или братя, или сестра, или баща, или майка, или жена, или чада, или нивя, заради мене и за евангелието,
/Цариградски/
And Jesus answered and said, Verily I say unto you, There is no man that hath left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my sake, and the gospel's,
/KJV/