за Христос

Исус ги погледна и отвърна: За човеците това е невъзможно, но не и за Бога; защото за Бога всичко е възможно.

Слушай Марк 10:27
Марк 10:27

Препратки:

Други преводи на Марк 10:27: