за Христос

По-лесно е камилата да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство.

Слушай Марк 10:25
Марк 10:25

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 10:25

Гледайки как богаташът наскърбен се скрива в тълпата, Исус отбелязва, че е много трудно богатите да влязат в Божието царство. Учениците, за които богатството означава Божието благословение, са изненадани от тази забележка. Затова Исус отново повтаря: „Чада, колко е мъчно да влязат в Божието царство ония, които уповават на богатството“ - и продължава: „По-лесно е за камилата да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство.“

Други преводи на Марк 10:25: