за Христос

Но лицето му посърна от тези думи и той си отиде наскърбен, защото беше човек с много имот.

Слушай Марк 10:22
Марк 10:22

Препратки:

Други преводи на Марк 10:22: