за Христос

И някои фарисеи се приближиха и Го попитаха, за да Го изпитат: Позволено ли е на мъж да напусне жена си?

Слушай Марк 10:2
Марк 10:2

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 10:2

Много скоро Исус е открит от фарисеите, които дебнат жертвата си като глутница вълци. Опитвайки се да Го уличат в- грешка, те Го питат дали е законно човек да се разведе.

Господ им казва да погледнат в Петокнижието и да видят каква е заповедта на Моисей по този въпрос.

Други преводи на Марк 10:2: