за Христос

Знаеш заповедите: Не убивай; Не прелюбодействай; Не кради; Не лъжесвидетелствай; Не увреждай; Почитай баща си и майка си.

Слушай Марк 10:19
Марк 10:19

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 10:19

След това Спасителят се възползва от закона, за да произведе у младежа съзнание за грях. Този човек все още живее със заблудата, че ще успее да наследи царството благодарение на добрите си дела. Щом като мисли така, нека да видим дали се подчинява на закона, който му казва какви трябва да бъдат тези добри дела. Господ цитира пет от Божиите заповеди, които засягат най-вече отношенията ни с другите хора. Смисълът на тези пет заповеди може да се изрази с една: „Обичай ближния си като себе си.“ Младежът заявява, че е спазвал всичко това от най-ранна възраст.

Други преводи на Марк 10:19:

Нали знаеш заповедите: Не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъжесвидетелствай, не отнемай с измама, уважавай баща си и майка си!
/Съвременен превод 2004/
Знаеш заповедите: "Не убивай; не прелюбодействай; не кради; не лъжесвидетелствай; не увреждай; почитай баща си и майка си."
/Верен 2002/
Знаеш заповедите: "Не убивай; Не прелюбодействай; Не кради; Не лъжесвидетелствай; Не увреждай; Почитай баща си и майка си".
/Библейско общество 2000/
Знаеш заповедите: "Не убивай; Не прелюбодействувай; Не кради; Не лъжесвидетелствувай; Не увреждай; Почитай баща си и майка си".
/Протестантски 1940/
Знаеш заповедите: не прелюбодействувай; не убивай; не кради; не лъжесвидетелствувай; не увреждай; почитай баща си и майка си.
/Православен/
Заповедите знаеш: "Не прелюбодействувай; Не убивай; Не кради; Не свидетелствувай на лъжа; Не обиждай; Почитай баща си и майка си."
/Цариградски/
Thou knowest the commandments, Do not commit adultery, Do not kill, Do not steal, Do not bear false witness, Defraud not, Honour thy father and mother.
/KJV/