за Христос

А Исус му каза: Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ освен един Бог.

Слушай Марк 10:18
Марк 10:18

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 10:18

Исус е впечатлен от думите „Учителю благи“ и без, да ги отхвърля, решава да ги използва, за да провери каква е вярата на младежа. Само Бог е благ. Може би младежът иска да признае Господ Исус за Бог? За съжаление това не е така.

Други преводи на Марк 10:18: