за Христос

Среща с богатия юноша
(Мат. 19:16-30; Лука 18:18-30)

И когато излизаше на път, някой се затече, коленичи пред Него и Го попита: Учителю благи, какво да направя, за да наследя вечен живот?

Слушай Марк 10:17
Марк 10:17

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 10:17

Един млад богаташ спира Господ на пътя и се отправя към Него с една явно искрена молба. Той се обръща към Него с думите „Учителю благи“ и Го пита какво трябва да направи, за да наследи вечния живот.

Други преводи на Марк 10:17:

Исус тъкмо тръгваше, когато при него дотича един човек, коленичи в краката му и го попита: Добри ми Учителю, какво трябва да направя, за да наследя вечен живот?
/Съвременен превод 2004/
А когато излизаше на пътя, един се завтече, коленичи пред Него и Го попита: Учителю благи, какво да направя, за да наследя вечен живот?
/Верен 2002/
И когато излизаше на път, някой се затече, коленичи пред Него и Го попита: Учителю благи, какво да направя, за да наследя вечен живот?
/Библейско общество 2000/
И когато излизаше на път, някой се затече и коленичи пред Него и Го попита: Учителю благи, какво да сторя за да наследя вечен живот?
/Протестантски 1940/
А когато излизаше на път, някой се затече, падна пред Него на колене и Го попита: Учителю благий, какво да сторя, за да наследя живот вечен?
/Православен/
И когато излезваше на пътя, притече се некой си та коленичи пред него и го питаше: Учителю благи, що да сторя за да наследвам живот вечен?
/Цариградски/
And when he was gone forth into the way, there came one running, and kneeled to him, and asked him, Good Master, what shall I do that I may inherit eternal life?
/KJV/