за Христос

Прегърна ги и ги благослови, като положи ръцете Си на тях.

Слушай Марк 10:16
Марк 10:16

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 10:16

Господ никак не е доволен от това и им обяснява, че Божието царство принадлежи на малките деца и на тези, които имат вярата и искреността на малките деца. Възрастните трябва да станат като малки деца, ако искат да влязат в царството.

Джордж Макдоналд казваше, че не вярва за някой човек да е християнин, ако около къщата му не си играят малки момченца и момиченца. И така, Господният служител никога не трябва да забравя колко е важно Божието Слово да стигне до ушите на малките деца. Детските умове са много по-възприемчиви и много по-гъвкави от умовете на възрастните.

Други преводи на Марк 10:16: