за Христос

Но Исус, като видя това, възнегодува и им каза: Оставете дечицата да дойдат при Мене; не ги възпирайте, защото на такива е Божието царство.

Слушай Марк 10:14
Марк 10:14

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 10:14

Господ никак не е доволен от това и им обяснява, че Божието царство принадлежи на малките деца и на тези, които имат вярата и искреността на малките деца. Възрастните трябва да станат като малки деца, ако искат да влязат в царството.

Джордж Макдоналд казваше, че не вярва за някой човек да е християнин, ако около къщата му не си играят малки момченца и момиченца. И така, Господният служител никога не трябва да забравя колко е важно Божието Слово да стигне до ушите на малките деца. Детските умове са много по-възприемчиви и много по-гъвкави от умовете на възрастните.

Други преводи на Марк 10:14:

Когато видя това, Исус се ядоса и им каза: Нека децата идват при мен, не ги спирайте, защото Божието царство принадлежи на такива като тях.
/Съвременен превод 2004/
Но Иисус, като видя това, възнегодува и им каза: Оставете дечицата да дойдат при Мен и не ги спирайте; защото на такива е Божието царство.
/Верен 2002/
Но Исус, като видя това, възнегодува и им каза: Оставете дечицата да дойдат при Мен; не ги възпирайте, защото на такива е Божието царство.
/Библейско общество 2000/
Но Исус като видя това, възнегодува и рече им: Оставете дечицата да дойдат при Мене; не ги възпирайте, защото на такива е Божието царство.
/Протестантски 1940/
Като видя това, Иисус възнегодува и им рече: оставете децата да дохождат при Мене и не им пречете, защото на такива е царството Божие.
/Православен/
Това като виде Исус възнегодува, и рече: Оставете децата да дохождат при мене; и не ги възпирайте; защото на таквизи е царството Божие.
/Цариградски/
But when Jesus saw it, he was much displeased, and said unto them, Suffer the little children to come unto me, and forbid them not: for of such is the kingdom of God.
/KJV/