за Христос

Исус Христос благославя децата
(Мат. 19:13-15; Лука 18:15-17)

Тогава доведоха при Него дечица, за да се докосне до тях; а учениците ги смъмриха.

Слушай Марк 10:13
Марк 10:13

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 10:13

Сега ние виждаме колко голяма е грижата на Господ Исус за малките деца. Много родители водят при Него децата си, за да получат благословията на Учителя-Овчар, но учениците Му не им позволяват да Го доближат.

Други преводи на Марк 10:13: