за Христос

И Той им каза: Който напусне жена си и се ожени за друга, прелюбодейства спрямо нея.

Слушай Марк 10:11
Марк 10:11

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 10:11

На по-нататъшните въпроси на учениците Господ отговаря съвсем определено, че повторната женитба след развода се смята за прелюбодеяние, без значение кой от двамата получава развод - мъжът или жената. Ако четем само този стих, трябва да приемем, че разводът е забранен при всички обстоятелства, но в Матей 19:9 можем да видим, че Господ споменава едно изключение. В семейство, в което единият от партньорите е уличен в изневяра, другият е свободен да се разведе и евентуално да сключи втори брак. Освен това от текста в 1Коринтяни 7:15 става ясно, че разводът е разрешен и в случаите, когато невярващ съпруг (съпруга) напусне вярващата си съпруга (съпруг).

Ние много добре съзнаваме трудностите, които съществуват при развода и повторния брак. Хората се забъркват в такива заплетени брачни комбинации, че, за да се освободят от тях, им е необходима Соломонова мъдрост. Най-добрият начин да се избегнат всичките тези бъркотии е да се избегнат разводите. Всеки развод изпълва с мрачни облаци живота на засегнатите от него хора. Когато разведени мъже и жени се обръщат за съдействие към местната църква, старейшините трябва да разгледат всеки случай поотделно, като не забравят страха от Бог. Всеки отделен случай се различава от другите и изисква индивидуален подход към всеки отделен човек.

Този пасаж показва грижата на Христос не само по отношение на чистотата на брака, но и по отношение на правата на жените. В християнското учение жената заема едно почетно място, каквото тя няма в другите религии.

Други преводи на Марк 10:11: