за Христос

А в къщи учениците пак Го попитаха за това.

Слушай Марк 10:10
Марк 10:10

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 10:10

Дори и учениците на Христос са затруднени да разберат това обяснение. По онова време жените не са се ползвали с никакво уважение и не са имали никаква материална сигурност. Често пъти те не са получавали нищо друго освен презрение. Всеки мъж е можел да се разведе с жена си веднага, щом като нещо не му е харесвало в нея, без да е длъжен да ѝ осигури някакво материално обезщетение. В повечето случаи към жената са се отнасяли като към някаква мебел.

Други преводи на Марк 10:10: