за Христос

Брак и развод
(Мат. 19:3-12)

И Исус стана оттам и дойде в Юдейските предели и местата отвъд Йордан; и народ пак се стече при Него; и по обичая Си Той пак ги поучаваше.

Слушай Марк 10:1
Марк 10:1

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 10:1

След престоя Си в Галилея Господ отива на изток към Перея, една област, която се намира на източния бряг на река Йордан. Разказът за Неговото служение в Перея се простира до 45 ст.

Други преводи на Марк 10:1:

Исус напусна това място и дойде в областта Юдея и отвъд река Йордан. Отново много хора идваха при него и той ги поучаваше както винаги.
/Съвременен превод 2004/
И стана оттам, и дойде в юдейските области и местата отвъд Йордан. И при Него пак се стече народ; и Той пак ги поучаваше според обичая Си.
/Верен 2002/
И Исус стана оттам и дойде в Юдейските области и местата отвъд Йордан; и народ пак се стече при Него; и по обичая Си Той пак ги поучаваше.
/Библейско общество 2000/
И стана оттам и дойде в юдейските предели и местата отвъд Иордан; и народ пак се стече при Него; и по обичая Си Той пак ги поучаваше.
/Протестантски 1940/
Като стана оттам, дохожда в пределите Иудейски през отвъдната страна Иорданска. И народът пак се стичаше при Него; и по обичая Си Той пак ги поучаваше.
/Православен/
И стана от там та отиде в пределите Юдейски, през страните отвъд Иордан; и стича се пак народ при него; и както си имаше обичай, пак ги поучаваше.
/Цариградски/
And he arose from thence, and cometh into the coasts of Judaea by the farther side of Jordan: and the people resort unto him again; and, as he was wont, he taught them again.
/KJV/