за Христос

Греховете на народа
Защото, понеже Аз, Господ, не се изменям,
затова вие, Яковови деца, не загинахте.

Слушай Малахия 3:6
Малахия 3:6

Препратки:

Други преводи на Малахия 3:6: