за Христос

Тези ще бъдат Мои, казва Господ на Силите.
Да! Избрана скъпоценност в деня, който определям;
и ще бъда благосклонен към тях,
както е благосклонен човек
към сина, който му работи.

Слушай Малахия 3:17
Малахия 3:17

Препратки:

Други преводи на Малахия 3:17:

И те ще бъдат Мои, казва ГОСПОД на Войнствата, Мое притежание в деня, който ще направя; и ще ги щадя, както човек щади сина си, който му служи.
/Верен 2002/
Тези ще бъдат Мои, казва Господ на Силите.
Да! Избрана скъпоценност в деня, който определям;
и ще бъда благосклонен към тях,
както е благосклонен човек
към сина, който му работи.
/Библейско общество 2000/
Тия ще бъдат Мои казва Господ на Силите,
Да! избрана скъпоценност, в деня който определям
И ще бъда благосклонен към тях
Както е благосклонен човек
Към сина, който му работи.
/Протестантски 1940/
И те ще бъдат Мои, казва Господ Саваот, Моя собственост в оня ден, който ще приготвя, и ще ги милувам, както милува човек сина си, който му служи.
/Православен/
И ще бъдат мои, говори Господ Саваот,
В онзи ден когато аз приготвя скъпоценните си
И ще бъда благоутробен за тях,
Както е благоутробен человек
За сина си който му работи
/Цариградски/
And they shall be mine, saith the LORD of hosts, in that day when I make up my jewels; and I will spare them, as a man spareth his own son that serveth him.
/KJV/