за Христос

Божий съд на грешниците и благословение на каещите се. Пришествието на Месия
Ето, Аз изпращам вестителя Си,
Който ще устрои пътя пред Мен;
и Господ, Когото търсите,
неочаквано ще дойде в храма Си.
Да! Ангелът на завета, Когото вие желаете;
ето, иде,
казва Господ на Силите,

Слушай Малахия 3:1
Малахия 3:1

Препратки:

Други преводи на Малахия 3:1:

Ето, Аз изпращам вестителя Си, който ще устрои пътя пред Мен. И Господ, когото търсите, внезапно ще дойде в храма Си. Да, Ангелът на завета, когото желаете, ето, идва, казва ГОСПОД на Войнствата.
/Верен 2002/
Ето, Аз изпращам вестителя Си,
Който ще устрои пътя пред Мен;
и Господ, Когото търсите,
неочаквано ще дойде в храма Си.
Да! Ангелът на завета, Когото вие желаете;
ето, иде, казва Господ на Силите,
/Библейско общество 2000/
Ето, Аз изпращам вестителя Си,
Който ще устрои пътя пред Мене;
И Господ, Когото търсите,
Неочаквано ще дойде в храма Си,
Да! Ангелът на завета, когото вие желаете;
Ето, иде, казва Господ на Силите,
/Протестантски 1940/
Ето, Аз пращам Ангела Си, и той ще приготви пътя пред Мене, и внезапно ще дойде в храма Си Господ, Когото вие търсите, и Ангелът на завета, Когото вие желаете; ето, Той иде, казва Господ Саваот.
/Православен/
Ето аз проваждам вестителя си,
И ще устрои пътя пред мене;
И Господ когото вие търсите
Внезапно ще дойде в храма си,
Ей, Ангелът на завета, когото вий желаете;
Ето, иде, говори Господ Саваот.
/Цариградски/
Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me: and the LORD, whom ye seek, shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, whom ye delight in: behold, he shall come, saith the LORD of hosts.
/KJV/