за Христос

Защото от изгрева на слънцето до залеза му
името Ми ще бъде велико между народите
и на всяко място ще се принася на името Ми тамян
и чист принос.
Защото Моето име ще бъде велико между народите,
казва Господ на Силите;

Слушай Малахия 1:11
Малахия 1:11

Препратки:

Други преводи на Малахия 1:11:

Защото от изгрева на слънцето до залеза му името Ми ще бъде велико между народите и на всяко място ще се кади, ще се принася на името Ми, и то чист принос, защото името Ми ще бъде велико между народите, казва ГОСПОД на Войнствата.
/Верен 2002/
Защото от изгрева на слънцето до залязването му
името Ми ще бъде велико между народите
и на всяко място ще се принася на името Ми тамян
и чист принос.
Защото Моето име ще бъде велико между народите,
казва Господ на Силите;
/Библейско общество 2000/
Защото от изгрева на слънцето до захождането му
Името Ми ще бъде велико между народите,
И на всяко място ще се принася на името Ми темян
И чист принос.
Защото Моето име ще бъде велико между народите,
Казва Господ на Силите;
/Протестантски 1940/
Защото от слънчев изток до запад ще стане велико името Ми между народите, и на всяко място ще принасят тамян на името Ми и чиста жертва; велико ще стане името Ми между народите, казва Господ Саваот.
/Православен/
Защото от изток на слънцето до запад нему
Името ми ще бъде велико между народите;
И на всяко място ще се принося темян на името ми,
И чисто приношение;
Защото името ми ще бъде велико между народите,
Говори Господ Саваот.
/Цариградски/
For from the rising of the sun even unto the going down of the same my name shall be great among the Gentiles; and in every place incense shall be offered unto my name, and a pure offering: for my name shall be great among the heathen, saith the LORD of hosts.
/KJV/