за Христос

Нахранването на пет хиляди души
(Мат. 14:13-21; Марк 6:30-44; Йоан 6:1-14)

И като се върнаха апостолите, разказаха на Исус всичко, което бяха извършили; и Той ги отведе и се оттегли насаме в уединено място близо до един град, наречен Витсаида.

Слушай Лука 9:10
Лука 9:10

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 9:10

Когато се връщат, апостолите отиват право при Исус, за да Му разкажат всичко, което са извършили. Това може да бъде добър пример за подражание за всички работници на Христос. Много често те правят своята работа обществено достояние, което може да породи ревност и да доведе до разцепление. Според Морган „нашата страст за статистически анализи е свързана с егоцентризма на човека и идва не от Духа, а от плътта“. Господ Исус завежда учениците на едно уединено място близо до Вит-cauga („къща на риболова“). Изглежда, че по онова време е имало две Вишсаиди - една на западния бряг на Галилейското езеро, и друга, чието точно местоположение не ни е известно - на източния му бряг.

Други преводи на Лука 9:10:

След като се върнаха, апостолите разказаха на Исус за всичко, което са извършили. После заедно с него отидоха в град Витсаида, където можеха да бъдат сами.
/Съвременен превод 2004/
И като се върнаха апостолите, разказаха на Иисус всичко, което бяха извършили; и Той ги взе и се оттегли насаме (в уединено място) до един град, наречен Витсаида.
/Верен 2002/
И като се върнаха апостолите, разказаха на Исус всичко, което бяха извършили; и Той ги отведе и се оттегли насаме [в уединено място] до един град, наречен Витсаида.
/Библейско общество 2000/
И като се върнаха апостолите, разказаха на Исуса все що бяха извършили; и Той ги взе и се оттегли на саме [в уединено място] до един град наречен Витсаида.
/Протестантски 1940/
Апостолите, като се завърнаха, разказаха на Иисуса, какво са извършили; и Той, като ги взе, отдалечи се в уединено място насаме до един град, наречен Витсаида.
/Православен/
И като се завърнаха апостолите при Исуса, изприказваха му все що беха сторили, и той ги взе при себе си и оттегли се на страна в едно пусто место на града нарицаемия Витсаида.
/Цариградски/
And the apostles, when they were returned, told him all that they had done. And he took them, and went aside privately into a desert place belonging to the city called Bethsaida.
/KJV/